Lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải

Ngày hỏi:19/09/2019

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 63/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/02/2020) thì Lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải như sau:

   1. Lập dự toán thu:

   a) Hàng năm, căn cứ vào số kiểm tra dự toán thu phí bảo đảm hàng hải do Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giao thông vận tải thông báo cho Cục Hàng hải Việt Nam.

   b) Cục Hàng hải Việt Nam lập dự toán thu phí bảo đảm hàng hải gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải để gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   2. Phân bổ và giao dự toán thu:

   Căn cứ dự toán thu phí bảo đảm hàng hải hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, trước ngày 31 tháng 12, Bộ Giao thông vận tải phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải cho các cảng vụ hàng hải; đồng thời gửi Bộ Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam và Kho bạc Nhà nước.

   Trên đây là quy định về lập, phân bổ và giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn