Luồng đường thủy nội địa quốc gia là luồng đáp ứng điều kiện gì?

Ngày hỏi:27/03/2021

Cho hỏi, theo luật hiện hành thì luồng đường thủy nội địa quốc gia là luồng đáp ứng điều kiện gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 08/2021/NĐ-CP có quy định:

   Luồng đường thủy nội địa quốc gia (sau đây gọi là luồng quốc gia), luồng quốc gia là luồng đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

   - Đi qua hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên có vai trò quan trọng phục vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia;

   - Luồng trong địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nối trực tiếp với tuyến vận tải ven biển hoặc nối trực tiếp với hai luồng quốc gia;

   - Luồng qua biên giới hoặc trên biên giới.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn