Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:28/02/2020

Theo định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BGTVT khi động cơ lai máy phát điện hoạt động trong 01 giờ thì xác định được lượng tiêu hao nhiên liệu theo công thức nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Tiểu mục 6.1 Mục 6 Chương 1 Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 15/4/2020) hướng dẫn công thức tính lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện hoạt động trong 1 giờ như sau:

   Trong đó:

   - G: Lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện trong 01 giờ hoạt động tại chế độ phụ tải thực tế (Đơn vị tính: kg/h);

   - ge1: Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện tại chế độ khai thác 85% Neđm được xác định theo Bảng mức 4 (Đơn vị tính: g/hp.h);

   - P: Phụ tải thực tế sử dụng máy phát điện (Đơn vị tính: kW);

   - k1: Hệ số điều chỉnh suất tiêu hao nhiên liệu theo các mức công suất khai thác khác nhau. Hệ số k1 được xác định theo Bảng A;

   - k2: Hệ số điều chỉnh lượng tiêu hao nhiên liệu theo thời gian hoạt động của động cơ lai máy phát điện. Hệ số k2 được xác định theo Bảng B;

   - 0,745; 1000: Hệ số chuyển đổi đơn vị.

   η: Hiệu suất của máy phát điện. Hệ số η được xác định theo Bảng C dưới đây:

   Bảng C: Hệ số η

   U1≤25%

   25%1≤50%

   50%1≤75%

   U1>75%

   η

   0,56

   0,79

   0,86

   0,9

   Ghi chú:

   - Pmax: Công suất cực đại của máy phát điện được xác định theo Bảng mức 4 (Đơn vị tính: kW);

   - Neđm: Công suất định mức của động cơ lai máy phát điện được xác định theo Bảng mức 4 (Đơn vị tính: hp);

   - Thời gian hoạt động của động cơ lai máy phát điện: Được tính từ năm đưa phương tiện thủy đóng mới vào hoạt động hoặc năm thay thế động cơ lai máy phát điện, được xác định theo Bảng mức 4.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn