Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ chuyên môn, lái phương tiện thủy nội địa

Ngày hỏi:01/10/2019

Xin chào Ban biên tập. Hiện tôi đã làm mất chứng chỉ lái ghe thủy nội địa. Tôi đang củng cố giầy tờ cho bộ hồ sơ xin cấp lại của mình. Tôi nhờ anh chị gửi cho tôi mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ chuyên môn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ chuyên môn, lái phương tiện thủy nội địa
   (ảnh minh họa)
  • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM

   (Ban hành kèm theo Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014

   của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM

   Ảnh màu cỡ 2x3 cm, ảnh chụp không quá 06 tháng(*)

   Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)………........…...…

   Tên tôi là:…………………..………; Quốc tịch…….………..……; Nam (Nữ)

   Sinh ngày…….tháng…….năm…………………………….....…………………

   Nơi cư trú:…………………………………………………………....………….

   Điện thoại:..............................................; Email:..................................................

   Số CMND (hoặc Hộ chiếu):…………………...do……………….....…………..

   cấp ngày…….tháng……..năm……………………………………………….....………


   Tôi đã tốt nghiệp ngành học:…………...…, khóa:…., Trường:……......…...….,

   đã được cấp bằng, GCNKNCM, CCCM số:………..ngày…...tháng.....năm……..........

   theo Quyết định số:…………., ngày….….tháng.…....năm….....của……………....…..

   Quá trình làm việc trên phương tiện thủy nội địa:

   TỪ.............ĐẾN..............

   CHỨC DANH

   NƠI LÀM VIỆC

   SỐ PTTNĐ

   GHI CHÚ

   Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM, tôi thấy đủ điều kiện:

   + Dự học để thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM:

   Ο

   + Dự thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM:

   Ο

   + Cấp GCNKNCM, CCCM:

   Ο

   + Cấp lại GCNKNCM, CCCM:

   Ο

   + Chuyển đổi GCNKNCM, CCCM:

   Ο

   Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)…......................…cho tôi được dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi:……........................………………………...

   Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

   ………, ngày……..tháng…..năm….

   Người đề nghị

   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   (*) 02 ảnh màu cỡ 2x3 cm,ảnh chụp không quá 06 tháng.

   Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ chuyên môn, lái phương tiện thủy nội địa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn