Mẫu giấy đi đường khi thực hiện giãn cách xã hội

Ngày hỏi:30/07/2021

Tôi muốn xin mẫu giấy đi đường khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ạ. Vì công ty vẫn thuộc nhóm được phép hoạt động. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiện nay, cả nước chưa thống nhất về mẫu giấy đi đường khi thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, mới đây Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có hướng dẫn về Mẫu giấy đi đường về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách trên địa bàn thành phố.

   Cho nên, mẫu giấy dưới đây chỉ được TP.Hà Nội chấp nhận; đối với các tỉnh thành khác thì bạn vui lòng tham khảo hoặc liên hệ với cơ quan thẩm quyền tại nơi cư trú để hướng dẫn thêm.

   Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 có hướng dẫn về Mấu giấy đi đường như sau:

   ỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ/PHƯỜNG……

   (Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……..

   ……….., ngày…… tháng…… năm 2021

   GIẤY ĐI ĐƯỜNG

   Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

   1. Họ và tên: …….…….…….…….…….…….…….…….….…….; Giới tính: …….…….…….

   2. Sinh ngày.... tháng…. năm……..;

   3. Số CCCD/CMND: …….……….…….…….….; Ngày cấp: ……….……….; Nơi cấp: …….

   4. Số điện thoại: …….…….…….;

   5. Địa chỉ thường trú: …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……..

   6. Nơi làm việc: …….…….…….…….…….…….…….…….;

   7. Địa chỉ cơ quan: …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….….

   8. Chức vụ/Vị trí công tác: …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………

   Mục đích tham gia giao thông: …….…….……. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

   Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

   Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

   (Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

   T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
   CHỦ TỊCH
   (Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)


   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT