Mở cửa xe ô tô gây tai nạn bị xử lý hành chính hay hình sự?

Ngày hỏi:28/01/2019

Trường hợp người điều khiển xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường mà trong lúc dừng đỗ có hành vi mở cửa xe nhưng không đảm bảo an toàn dẫn đến gây tai nạn cho người khác thì bị xử lý hành chính hay có bị xử lý hình sự không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật giao thông đường bộ 2008 23/2008/QH12 thì người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

   Do đó, trường hợp người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ có hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn thì tùy từng trường hợp mà có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tại nạn cho người khác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

   Cụ thể như sau:

   1. Trường hợp bị xử lý hành chính

   Người điều khiển phương tiện là xe ô tô mở cửa xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn gây thiệt hại cho người khác mà chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì bị xử phạt hành chính theo quy định.

   Theo đó, Theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

   Lưu ý: Trường hợp mở cửa xe không đảm bảo an toàn thì người điều khiển ngoài bị phạt tiền, thì còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

   2. Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

   "Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

   1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

   a) Làm chết người;

   b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

   c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

   d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

   ...

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

   ...

   4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

   5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

   Như vậy: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà có hành vi mở cửa xe ô tô khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn mà gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

   Tùy từng trường hợp cụ thể, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 15 năm.

   Lưu ý: Trường hợp vi phạm trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

   Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn