Mở Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/12/2016

Tôi tên là Trần Thị Loan, địa chỉ mail loantran****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Mở Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang kinh doanh một cơ sở vận tải nên rất quan tâm tới nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mở Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô được hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BGTVT quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành, theo đó:

   1. Sở Giao thông vận tải tiến hành mở Hồ sơ đúng thời gian đã quy định và công khai trước sự chứng kiến của đại diện các đơn vị tham gia lựa chọn tham dự, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các đơn vị tham gia lựa chọn.

   2. Việc mở Hồ sơ được thực hiện đối với từng Hồ sơ theo thứ tự chữ cái tên của đơn vị tham gia lựa chọn và theo trình tự sau đây:

   a) Kiểm tra niêm phong;

   b) Mở Hồ sơ, đọc rõ các thông tin về tên đơn vị tham gia lựa chọn khai thác tuyến; giờ xe xuất bến tham gia lựa chọn và đại diện của Sở Giao thông vận tải phải ký xác nhận vào tất cả các trang của Hồ sơ lựa chọn.

   3. Lập Biên bản mở Hồ sơ lựa chọn: các thông tin quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải được ghi vào biên bản mở Hồ sơ lựa chọn. Biên bản mở Hồ sơ lựa chọn phải được ký xác nhận bởi đại diện của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị tham dự mở Hồ sơ. Biên bản này phải được gửi cho các đơn vịtham gia lựa chọn nộp Hồ sơ lựa chọn.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về mở Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BGTVT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn