Môn học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa

Ngày hỏi:12/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì: Quy định về môn học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa là như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Môn học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Mục V Phụ lục I Thông tư 06/2020/TT-BGTVT, như sau:

   Tên môn học: PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

   a) Mã số: MH 02.

   b) Thời gian: 30 giờ.

   c) Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường thủy nội địa để người học chấp hành đúng luật, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

   d) Nội dung:

   STT

   Nội dung

   Thời gian

   đào tạo (giờ)

   1

   1.1

   1.2

   Chương I: Những quy định chung

   Giải thích từ ngữ

   Các hành vi bị cấm

   2

   2

   Chương II: Quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện

   12

   2.1

   2.2

   Quy tắc giao thông

   Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thủy nội địa

   3

   3.1

   3.2

   Chương III: Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa

   Những quy định của quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa

   Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

   10

   4

   4.1

   4.2

   Chương IV: Trách nhiệm của thủy thủ và thuyền viên tập sự

   Trách nhiệm của thủy thủ

   Trách nhiệm của thuyền viên tập sự

   2

   5

   Chương V. Giới thiệu các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật hàng hải Việt Nam

   3

   Kiểm tra kết thúc môn học

   1

   Tổng cộng

   30

   đ) Hướng dẫn thực hiện môn học:

   - Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, pháp luật hàng hải Việt Nam đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

   - Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn