Nghĩa vụ chăm lo đến việc tôn trọng Công ước về Luật biển và trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/06/2018

Nghĩa vụ chăm lo đến việc tôn trọng Công ước về Luật biển và trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Duy Hải. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Nghĩa vụ chăm lo đến việc tôn trọng Công ước về Luật biển và trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ chăm lo đến việc tôn trọng Công ước về Luật biển và trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại được quy định tại Điều 139 Công ước về Luật biển năm 1982 với nội dung như sau:

   - Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ quan tâm đến việc bảo đảm cho các hoạt động trong Vùng, dù do bản thân các quốc gia đó, do các xí nghiệp Nhà nước của họ hoặc do các tự nhiên nhân hay pháp nhân mang quốc tịch của họ hoặc chịu sự kiểm soát thật sự của họ hay các công dân của họ, được tiến hành theo đúng với phần này. Các tổ chức quốc tế cũng có nghĩa vụ như vậy với các hoạt động trong vùng.

   - Không phương hại đến các quy tắc của pháp luật quốc tế và đến Điều 22 của Phụ lục III Công ước về Luật biển năm 1982, một quốc gia thành viên hay một tổ chức quốc tế phải chịu những trách nhiệm về các thiệt hại do một thiếu sót của mình đối với những nghĩa vụ mà họ phải đảm nhận theo phần này; các quốc gia thành viên hay các tổ chức quốc tế khi cùng hành động thì phải liên đới chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, quốc gia thành viên không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do một thiếu sót như vậy của một người do quốc gia này bảo trợ theo Điều 153; khoản 2, điểm b Công ước về Luật biển năm 1982, nếu quốc gia này đã thi hành tất cả các biện pháp cần thiết và thích hợp để bảo đảm việc tôn trọng thật sự phần này của các phụ lục có liên quan, như đã trù định trong Điều 153, khoản 4 và Điều 4 khoản 4 của Phụ lục III Công ước về Luật biển năm 1982.

   - Các quốc gia thành viên là hội viên của các tổ chức quốc tế cần thi hành những biện pháp thích hợp để bảo đảm việc áp dụng điều này đối với các tổ chức đó.

   Trên đây là nội dung trả lời về nghĩa vụ chăm lo đến việc tôn trọng Công ước về Luật biển và trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Công ước về Luật biển năm 1982.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn