Người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu là ai?

Ngày hỏi:27/03/2021

Theo quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa thì ai là người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 8 Điều 3 Nghị định 08/2021/NĐ-CP có quy định:

   Người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu là chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trực tiếp khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu hoặc tổ chức, cá nhân thuê cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu để khai thác hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn