Nhiệm vụ của Cảng vụ hàng hải về quản lý công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển

Ngày hỏi:25/09/2021

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ hàng hải về quản lý công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển được quy định thế nào? Nhờ hỗ trợ theo văn bản mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BGTVT (Hiệu lực thi hành từ 01/11/2021) có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ hảng hải, theo đó:

   Về quản lý công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển:

   a) Quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

   b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quá trình xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ công trình hàng hải và công trình khác trong vùng nước cảng biển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn