Nhiệm vụ của Cảng vụ hàng hải về vận tải biển và dịch vụ hàng hải

Ngày hỏi:25/09/2021

Nhờ hỗ trợ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ hàng hải về vận tải biển và dịch vụ hàng hải. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BGTVT (Hiệu lực thi hành từ 01/11/2021) có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ hảng hải, theo đó:

   Về vận tải biển và dịch vụ hàng hải:

   a) Quản lý vận tải biển, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và giữa các đảo được giao;

   b) Kiểm tra an toàn công-te-nơ tại các cảng biển trong khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện xác nhận khối lượng toàn bộ công-te-nơ vận tải biển theo quy định;

   c) Kiểm soát tải trọng, tốc độ phương tiện tại cảng biển;

   d) Giám sát giá dịch vụ hàng hải theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cảng vụ hàng hải
  An ninh hàng hải
  An toàn hàng hải
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn