Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi, kiểm tra chứng chỉ chuyên môn thuyền viên

Ngày hỏi:29/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi, kiểm tra chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, lái thuyền như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi, kiểm tra chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, lái thuyền như sau:

   1. Tổ chức thi, kiểm tra.

   2. Quyết định thành lập Ban coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra theo quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Duyệt danh sách học viên đủ điều kiện dự thi, kiểm tra.

   4. Tổ chức họp hội đồng 02 (hai) lần hoặc họp đột xuất, chỉ tổ chức họp khi có mặt Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền và có ít nhất hai phần ba số thành viên hội đồng tham gia. Trong các phiên họp bội đồng, nếu có ý kiến không thống nhất thì lấy theo đa số, các trường hợp khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

   5. Lựa chọn đề thi, đề kiểm tra bảo đảm bí mật phù hợp với từng loại hạng GCNKNCM, CCCM.

   6. Tổng hợp kết quả thi, kiểm tra và báo cáo cơ quan có thẩm quyền:

   - Danh sách kết quả thi, kiểm tra của thí sinh;

   - Danh sách thí sinh trúng tuyển;

   - Các biên bản họp hội đồng;

   - Các văn bản khác có liên quan.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi, kiểm tra chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, lái thuyền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT