Nơi đường giao nhau cùng mức là gì?

Nơi đường giao nhau cùng mức là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 1. Nơi đường giao nhau cùng mức là gì?

   Nơi đường giao nhau cùng mức là nơi hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó.

   2. Biển báo đường giao nhau W.205

   C.5 Biển số W.205 (a,b,c,d,e) "Đường giao nhau"

   Để báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng, đặt biển số W.205 (a,b,c,d,e) "Đường giao nhau". Biển được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chủ yếu. Trong nội thành, nội thị có thể châm chước không đặt biển này.

   Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\12.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\13.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\14.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\15.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\16.jpg

   Biển số W.205a Biển số W.205b Biển số W.205c Biển số W.205d Biển số W.205e

   Hình C.5 - Biển số W.205

   3. Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)

   C.7 Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) "Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)"

   - Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên, đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên để chọn kiểu biển hoặc vẽ hình dạng hình vẽ cho phù hợp với thực tế nút giao. Tại chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự, tùy theo điều kiện giao thông có thể xem xét sử dụng biển số W.207 khi cần thiết.

   - Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính (trong nội thành, nội thị tùy theo điều kiện thực tế để sử dụng biển cho phù hợp). Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

   - Trên tất cả các nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên (đoạn đường nằm giữa biển số I.401 và biển số I.402) ở nơi đường giao nhau, đặt biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên".

   - Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển số W.207d hoặc số W.207e kết hợp với sử dụng biển phụ để xác định phạm vi tác dụng của biển (phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp). Trong phạm vi tác dụng của biển số W.207d và W.207e, không cần thiết phải đặt các biển số W.207 khác.

   Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\18.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\19.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\20.jpg

   a) Biển số W.207a b) Biển số W.207b c) Biển số W.207c

   Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\21.jpg

   d) Biển số W.207d d) Biển số W.207e

   Hình C.7 - Biển số W.207 (a,b,c,d,e)

   Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\22.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\23.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\24.jpg

   a) Biển số W.207f b) Biển số W.207g c) Biển số W.207h

   Hình C.8 - Biển số W.207 (f,g,h)

   Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\25.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\26.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\27.jpg

   a) Biển số W.207i b) Biển số W.207k c) Biển số W.207l

   Hình C.9 - Biển số W.207 (i,k,l)

   Căn cứ pháp lý:

   - Điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008

   - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ số 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn