Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Bình Thuận được xác định theo hải đồ nào?

Ngày hỏi:26/06/2019

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về việc phạm vi vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Bình Thuận được xác định theo hải đồ theo quy định mới là như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 9 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/08/2019 thì phạm vi vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Bình Thuận được xác định theo những hải đồ sau:

   Phạm vi vùng nước các cảng biển quy định tại Thông tư này được xác định trên Hải đồ số IA-200-10 tái bản năm 2007, IA-200-11 tái bản năm 2009 của Hải quân nhân dân Việt Nam; Hải đồ VN4VT00; VN4PT001, VN4PQ001, VN4HP001 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam sản xuất năm 2016 và các hải đồ liên quan khác. Tọa độ các điểm quy định tại Điều này được áp dụng theo Hệ tọa độ WGS 84 và được chuyển đổi sang Hệ tọa độ VN 2000 tương ứng tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn