Phân cấp thẩm quyền lắp đặt khung tải trọng giao thông đường bộ

Ngày hỏi:28/04/2016
Đề nghị cho biết quy định về phân cấp thẩm quyền được lắp đặt khung tải trọng giao thông đường bộ. Cấp xã được lắp đặt khung tải trọng đường bộ không. Nguyễn Văn Dũng Địa chỉ: Xóm 5- Tân Sơn- Kim Bảng- Hà Nam

  Nội dung này được Nguyễn Thanh Vân - Trưởng phòng QLKCHT&ATGT tư vấn như sau:

  • Luật Giao thông đường bộ năm 2008 tại điều 37 quy định “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý” và tại Điều 52 quy định: “UBND các cấp tổ chức bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương”.

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6625/BGTVT-KHCN ngày 17/10/2011 về việc giải pháp hạn chế chiều cao để báo hiệu, khống chế tải trọng khai thác giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; chấp thuận của Tổng cục đường bộ Việt Nam tại văn bản số 3652/TCĐBVN-KCHT&ATGT ngày 30/9/2011 về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị của Sở GTVT Hà Nam; ngày 17/1/2013, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đã có văn bản số 133/SGTVT-QLGT hướng dẫn các địa phương xây dựng khung khống chế tải trọng trên đường xã, địa bàn tỉnh Hà Nam.

   Ngoài ra UBND tỉnh có Thông báo số 91/TB-VPUB ngày 23/01/2013 trong đó cho phép UBND các xã lắp dựng khung khống chế tải trọng để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do xã quản lý ./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn