Phương pháp hạch toán kế toán của Tài khoản 218- Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Ngày hỏi:12/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi. Cho tôi hỏi phương pháp hạch toán kế toán của Tài khoản 218- Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 76/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu:

   a) Tính và phản ánh giá trị hao mòn của TSHTGT- TL, căn cứ vào Bảng tính hao mòn TSHTGT- TL, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL

   Có TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL.

   b) Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSHTGT- TL do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, phát hiện thiếu, ghi:

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL (Giá trị còn lại)

   Có TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá).

   Trên đây là quy định về phương pháp hạch toán kế toán của Tài khoản 218- Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn