Phương thức báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Ngày hỏi:19/11/2019

Từ năm 2020, đối với báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo phương thức nào? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Thông tư 44/2019/TT-BGTVT (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định phương thức báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

   - Báo cáo được thực hiện bằng văn bản, do người có thẩm quyền ký, đóng dấu cơ quan, đơn vị.

   - Đối với các báo cáo trực tuyến trên phần mềm và sử dụng chữ ký điện tử phê duyệt thì không cần báo cáo giấy, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự việc bất khả kháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn