Phương thức khai thác và nguồn thu từ tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Ngày hỏi:06/04/2018

Phương thức khai thác và nguồn thu từ tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quang Thành. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là phương thức khai thác và nguồn thu từ tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương thức khai thác và nguồn thu từ tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định tại Điều 12 Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, cụ thể như sau:

   - Giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác tài sản;

   - Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải;

   - Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

   Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm:

   - Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

   - Tiền thu từ giá sử dụng, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật;

   - Tiền thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.

   Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng các phương thức khai thác tài sản quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định; không phải lập Đề án khai thác tài sản trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Mục này. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thuộc phạm vi quản lý phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng các phương thức khai thác tài sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về phương thức khai thác và nguồn thu từ tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị định 43/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn