Quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa được quy định ra sao?

Ngày hỏi:27/08/2018

Quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Thành, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý hoạt động của đường thủy nội địa. Nhưng có thắc mắc mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa được quy định ra sao?  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa được quy định tại Điều 69 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004. Cụ thể như sau:

   - Cảng, bến thuỷ nội địa chỉ được hoạt động khi bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

   - Chủ đầu tư cảng, bến thuỷ nội địa trực tiếp khai thác hoặc cho thuê khai thác cảng, bến thuỷ nội địa.

   - Kinh doanh xếp, dỡ hàng hoá, phục vụ hành khách tại cảng, bến thuỷ nội địa là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

   - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động và phân cấp quản lý đối với cảng, bến thuỷ nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

   - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định về quản lý hoạt động đối với cảng, bến thuỷ nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cảng cá, bến cá.

   - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện quản lý hoạt động của bến khách ngang sông và các cảng, bến thuỷ nội địa được phân cấp cho địa phương quản lý.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn