Quy định kiểm tra, bảo dưỡng tàu thuyền

Ngày hỏi:17/05/2019

Chào anh chị! Tôi muốn biết về thời gian, nội dung thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng được pháp luật quy định như thế nào? Rất mong anh chị giải đáp. Kính chúc sức khỏe và xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 1288/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về quản lý kỹ thuật và quản lý, sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan có quy định về việc kiểm tra, bảo dưỡng tàu thuyền như sau:

   - Việc kiểm tra hàng năm thực hiện theo quy định của cơ quan Đăng kiểm;

   - Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, tàu thuyền phải được bảo dưỡng theo quy định tại Định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Ngành Hải quan và theo các quy định hiện hành khác có liên quan (nếu có).

   * Đối với những tàu thuyền còn bảo hành:

   - Đơn vị mua sắm tàu thuyền/Đơn vị trực tiếp quản lý tàu thuyền (áp dụng trong trường hợp quản lý tàu thuyền mua sắm) có trách nhiệm thông báo nội dung bảo dưỡng trong hợp đồng tới đơn vị trực tiếp quản lý tàu thuyền/Đơn vị trực tiếp sử dụng tàu thuyền khi bàn giao tài sản.

   - Cục Hải quan và đơn vị trực tiếp sử dụng tàu thuyền có trách nhiệm giám sát việc thực hiện bảo dưỡng của nhà thầu, thông báo tới đơn vị mua sắm nếu có phát sinh ngoài nội dung bảo dưỡng, bảo trì được thông báo.

   * Đối với tàu thuyền hết bảo hành:

   - Cục Hải quan chỉ đạo đơn vị trực tiếp sử dụng tàu thuyền tự tổ chức thực hiện việc bảo dưỡng tàu thuyền hoặc thuê đơn vị, tổ chức có chức năng để thực hiện.

   - Kinh phí bảo dưỡng: Cục Hải quan chịu trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí bảo dưỡng tàu thuyền hàng năm. Việc lập dự toán của đơn vị theo Định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Ngành Hải quan và theo các quy định hiện hành khác có liên quan (nếu có). Dự toán bảo dưỡng phương tiện thủy do Cục Hải quan phê duyệt hoặc theo phân cấp (nếu có).

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn