Quy định kỹ thuật đối với báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến

Ngày hỏi:08/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến trong giao thông đường thủy nội địa phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.1.4 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến (A4)

   Đặt ở bên phải (A4.1)

   Hình dáng: Một biển hình trụ đặt trên cột

   Màu sắc: Màu đỏ

   Đèn hiệu: Một đèn chớp đều 0,5s chu kỳ 1s, ánh sáng màu đỏ

   Ý nghĩa: Luồng ra vào cảng, bến, giới hạn phía bên phải của cửa luồng

   Chớp đều nhanh

   ISO.(R) 1s

   Hình 7: Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến, đặt ở bên phải (A4.1)

   Đặt ở bên trái (A4.2)

   Hình dáng: Một biển hình nón đặt trên cột

   Màu sắc: Màu xanh lục

   Đèn hiệu: Một đèn chớp đều 0,5s chu kỳ 1s, ánh sáng màu xanh lục

   Ý nghĩa: Luồng ra vào cảng, bến; giới hạn phía bên trái của cửa luồng

   Chớp đều nhanh

   ISO.(G) 1s

   Hình 8: Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến, đặt ở bên trái (A4.2)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn