Quy định kỹ thuật về báo hiệu cấm buộc tàu thuyền đường thủy nội địa

Ngày hỏi:29/05/2020

Tôi có thắc mắc là báo hiệu đường thủy nội địa cấm buộc tàu thuyền theo quy định mới phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.3.1 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Báo hiệu cấm buộc tàu thuyền (C1.5)

   Hình dáng: Biển hình vuông

   Màu sắc: Nền biển màu trắng, viền và gạch chéo màu đỏ, dấu hiệu cọc bích màu đen

   Ý nghĩa: Báo “Cấm mọi phương tiện buộc tàu thuyền lên bờ”

   Hình 36: Báo hiệu cấm buộc tàu thuyền (C1.5)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn