Quy định kỹ thuật về báo hiệu cấm đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu đường thủy nội địa

Ngày hỏi:29/05/2020

Tôi đang tìm hiểu về báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định mới và có thắc mắc là báo hiệu cấm đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.3.1 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Cấm đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu (C1.1.4)

   Hình dáng: Gồm hai biển hình thoi, mỗi biển đặt tại vị trí ngay 2 biên (mép) luồng vào khoang thông thuyền

   Màu sắc: Nửa ngoài màu đỏ, nửa trong hướng vào luồng màu trắng

   Đèn hiệu: Mỗi bên treo một đèn sáng liên tục, ánh sáng màu đỏ. Đèn đặt tại vị trí trục đối xứng của biển báo hiệu

   Ý nghĩa: Báo “Phương tiện không được phép đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu”. Chỉ dùng báo hiệu này kết hợp với C1.1.3 trong trường hợp cần quy định rõ cấm đi lại ngoài phạm vi luồng tàu đã được giới hạn theo C1.1.3. Khi đó biển báo hiệu và đèn đỏ treo phía ngoài đèn xanh theo chiều ngang

   Hình 32: báo hiệu Cấm đi ra ngoài phạm vi hai biển báo hiệu (C1.1.4)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn