Quy định kỹ thuật về báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hoặc xích đường thủy nội địa

Ngày hỏi:29/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Yêu cầu kỹ thuật về báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hoặc xích đường thủy nội địa được quy định thế nào theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.3.1 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hoặc xích (C1.3)

   Hình dáng: Biển hình vuông

   Màu sắc: Nền biển màu trắng, viền và gạch chéo màu đỏ, dấu hiệu neo màu đen

   Ý nghĩa: Báo “Cấm mọi phương tiện thả neo, kéo rêneo, cáp hoặc xích trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu” Không áp dụng với những di chuyển nhỏ tại nơi neo đậu hoặc ma nơ

   Hình 34: Báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hoặc xích (C1.3)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn