Quy định kỹ thuật về báo hiệu chập tiêu tim luồng đường thủy nội địa

Ngày hỏi:14/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: báo hiệu chập tiêu tim luồng trong giao thông đường thủy nội địa phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất, cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.1.7 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Chập tiêu tim luồng (A7)

   Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải (A7.1)

   Hình dáng: Gồm hai biển, biển trên cột sau đặt cao hơn biển trên cột trước

   Màu sắc: Biển màu vàng, giữa biển có vạch đứng màu đen

   Đèn hiệu: Hai đèn chớp 1 dài 3s chu kỳ 4s ánh sáng màu vàng, đèn trên cột sau cao hơn đèn trên cột trước

   Ý nghĩa: Báo “Luồng hẹp nguy hiểm, phương tiện phải đi đúng hướng chập tiêu”

   Chớp 1 dài

   OC.(W) 4s

   Hình 12: Báo hiệu Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải (A7.1)

   Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ trái (A7.2)

   Hình dáng: Gồm hai biển, biển trên cột sau đặt cao hơn biển trên cột trước

   Màu sắc: Biển màu vàng, giữa biển có vạch đứng màu đen

   Đèn hiệu: Hai đèn chớp 1 dài 2s chu kỳ 3s ánh sáng màu vàng, đèn trên cột sau cao hơn đèn trên cột trước

   Ý nghĩa: Báo “Luồng hẹp nguy hiểm, phương tiện phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo hiệu”

   Chớp 1 dài

   OC.(W) 3s

   Hình 13: Báo hiệu Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ trái (A7.2)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn