Quy định kỹ thuật về báo hiệu chuyển hướng luồng đường thủy nội địa

Ngày hỏi:14/05/2020

Tôi đang tìm hiểu về báo hiệu chuyển hướng luồng trong giao thông đường thủy nội địa theo quy định mới, cho tôi hỏi là báo hiệu chuyển hướng luồng này phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.1.6 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Báo hiệu chuyển hướng luồng (A6)

   Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bên bờ phải (A6.1)

   Hình dáng: Một biển hình vuông

   Màu sắc: Biển màu vàng, giữa biển có vạch đứng màu đen

   Đèn hiệu: Một đèn chớp đều 2s chu kỳ 4s, ánh sáng màu vàng, đèn lắp bên trên vạch đen của biển

   Ý nghĩa: Báo “Kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng tàu chạy bắt đầu chuyển hướng từ bờ phải sang bờ trái”

   ISO.(W) 4s

   Hình 10: Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bờ bên phải (A6.1)

   Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bên bờ trái (A6.2)

   Hình dáng: Một biển hình thoi

   Màu sắc: Biển màu vàng, giữa biển có vạch đứng màu đen

   Đèn hiệu: một đèn chớp đều 1,5s chu kỳ 3s, ánh sáng màu vàng, đèn lắp bên trên đỉnh vạch đen của biển

   Ý nghĩa: Báo “Kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng tàu chạy bắt đầu chuyển hướng từ bờ trái sáng bờ phải”

   Chớp đều ISO.(W) 3s

   Hình 11: Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bờ bên trái (A6.1)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn