Quy định kỹ thuật về báo hiệu tín hiệu giao thông qua âu tàu đường thủy nội địa

Ngày hỏi:29/05/2020

Tôi có thắc cần được giải đáp là tín hiệu giao thông qua âu tàu đường thủy nội địa theo quy định mới cần phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.3.1 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Tín hiệu giao thông qua âu tàu(C1.2)

   1. Khi có một đèn đỏ, là cấm phương tiện đi vào hoặc rời âu tàu

   2. Khi có một đèn xanh lục và đèn đỏ báo phương tiện chuẩn bị vào âu tàu

   3. Khi có một đèn xanh là báo cho phép phương tiện được vào hoặc rời âu tàu.

   Ý nghĩa: Điều tiết phương tiện đi lại qua âu tàu

   Hình 33: Tín hiệu giao thông qua âu tàu (C1.2)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn