Quy định kỹ thuật về phao giới hạn vùng nước trên đường thuỷ nội địa

Ngày hỏi:22/05/2020

Tôi có thắc mắc cần được giải đáp theo quy định mới về báo hiệu đường thủy nội địa là phao giới hạn vùng nước cần đáp ứng những quy định kỹ thuật nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2.2.4 Mục II Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 08/2020/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/11/2020) quy định:

   Phao giới hạn vùng nước (B4)

   Phía bên phải của luồng tàu chạy (B4.1)

   Hình dáng: Báo hiệu là phao hình trụ hoặc ống có tiêu thị hình chữ “X” ghép kiểu múi khế

   Màu sắc: Báo hiệu, tiêu thị màu vàng

   Đèn hiệu: Ban đêm: Một đèn chớp 3 (0,5s) chu kỳ 10s, ánh sáng màu vàng

   Ý nghĩa: “Giới hạn vùng nước bên phía bờ phải của luồng”

   Chớp ba FI(3).(Y)10s

   Hình 23: Phao giới hạn vùng nước phía bên phải luồng tàu chạy (B4.1)

   Phía bên trái của luồng tàu chạy (B4.2)

   Hình dáng: Báo hiệu là hình nón có tiêu thị hình chữ “X” ghép kiểu múi khế hoặc là phao ống với tiêu thị hình nón và hình chữ “X” ghép kiểu múi khế

   Màu sắc: Báo hiệu, tiêu thị màu vàng

   Đèn hiệu: Một đèn vàng chớp 1 ngắn 0,5s chu kỳ 5s

   Ý nghĩa: Giới hạn vùng nước bên phía bờ trái của luồng

   Để cấm vùng nước hoặc cấm luồng thì dùng báo hiệu B4 và bên trên lắp tiêu thị C1.1.1 tại vị trí có tiêu thị hình chữ “X”.

   Chớp 1 ngắn

   FI.(1)(Y) 5s

   Hình 24: Phao giới hạn vùng nước phía bên trái luồng tàu chạy (B4.2)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn