Quy định về vấn đề Đánh giá an ninh tàu theo Bộ luật ISPS

Ngày hỏi:17/09/2016

Quy định về vấn đề Đánh giá an ninh tàu Bộ luật ISPS .

Chào Ban biên tập TKL, hiện tại đơn vị tôi đang thành lập Kế hoạch An ninh Tàu ( dành cho tàu vận tải biển). Trong việc thành lập kết hoạch này, cần có hoạt động đánh giá an ninh tàu. Vậy xin cho tôi hỏi, đây là hoạt động gì, bao gồm những nội dung nào? Quy định cụ thể tại văn bản nào ạ? Tôi xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề Đánh giá an ninh tàu được quy định tại Bộ luật ISPS (Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng 2002).

   Theo đó, đánh giá an ninh tàu là một phần quan trọng và không thể tách rời của quá trình xây dựng và cập nhật Kế hoạch An ninh Tàu.

   Về nội dung thì đánh giá an ninh tàu phải bao gồm một cuộc kiểm tra an ninh tại hiện trường và, ít nhất, các yếu tố sau đây:

   .1. xác định các hoạt động, qui trình và các biện pháp an ninh hiện có;

   .2. xác định và đánh giá các hoạt động chính của tàu cần phải được bảo vệ;

   .3. xác định các mối đe dọa có thể xảy ra đối với các hoạt động chính của tàu và khả năng xảy ra để thiết lập và ưu tiên các biện pháp an ninh; và

   .4. xác định các điểm yếu, kể cả yếu tố con người trong cơ sở hạ tầng, chính sách và các qui trình.

   (Mục 8 Phần A)

   Công ty phải lập hồ sơ, soát xét, chấp thuận và lưu giữ đánh giá an ninh tàu.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề Đánh giá an ninh tàu. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn