Quy định về việc bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá

Ngày hỏi:11/09/2017

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Kim Khánh. Tôi đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể tôi không biết pháp luật quy định như thế nào về việc bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0905***)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Việc bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá được quy định tại Chương III Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT về Quy định đăng kiểm viên tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành như sau:

  Điều 7. Bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận

  Tổng cục Thủy sản công nhận đơn vị đủ điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên. Đơn vị bồi dưỡng đăng kiểm viên cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Đăng kiểm viên tàu cá (Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Đăng kiểm viên tàu cá theo mẫu quy định tại phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này).

  Điều 8. Hồ sơ học viên

  1. Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học.

  2. Sơ yếu lý lịch

  3. Giấy chứng nhận sức khỏe.

  4. Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định (Bản sao có chứng thực).

  5. 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm.

  Điều 9. Chương trình bồi dưỡng đăng kiểm viên

  1. Chương trình khung bồi dưỡng đăng kiểm viên (theo mẫu quy định tại phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này);

  2. Căn cứ chương trình khung bồi dưỡng, đơn vị bồi dưỡng xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chi tiết hàng năm và biên soạn tài liệu bồi dưỡng trình Bộ phê duyệt.

  Điều 10. Tiêu chuẩn giảng viên

  1. Giảng viên bồi dưỡng đăng kiểm viên hạng III phải có đủ các điều kiện sau:

  a) Là đăng kiểm viên hạng II trở lên.

  b) Có trình độ đại học các chuyên ngành tương ứng với nội dung bồi dưỡng.

  c) Có thời gian làm việc thực tế tại các cơ sở đóng sửa tàu cá hoặc làm công tác quản lý tàu cá từ 5 năm trở lên.

  2. Giảng viên bồi dưỡng đăng kiểm viên hạng II phải có đủ các điều kiện sau:

  a) Là đăng kiểm viên hạng II trở lên.

  b) Có trình độ đại học các chuyên ngành tương ứng với nội dung bồi dưỡng.

  c) Có 10 năm làm công tác đăng kiểm tàu cá.

  d) Có thời gian làm việc thực tế tại các cơ sở đóng sửa tàu cá hoặc làm công tác quản lý tàu cá từ 5 năm trở lên.

  đ) Đã tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tàu cá hoặc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tàu cá.

  3. Giảng viên bồi dưỡng đăng kiểm viên hạng I phải có đủ các điều kiện sau:

  a) Là đăng kiểm viên hạng I trở lên.

  b) Có trình độ đại học các chuyên ngành tương ứng với nội dung bồi dưỡng.

  c) Có 15 năm làm công tác đăng kiểm tàu cá.

  d) Có thời gian làm việc thực tế tại các cơ sở đóng sửa tàu cá hoặc làm công tác quản lý tàu cá từ 10 năm trở lên.

  đ) Đã tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tàu cá hoặc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tàu cá.

  4. Ngoài ra, đơn vị bồi dưỡng có thể thuê các chuyên gia trong và ngoài ngành, có thời gian làm công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực bồi dưỡng trên 05 năm, có uy tín, trình độ cao tham gia giảng dạy các chuyên đề liên quan.

  Điều 11. Điều kiện đơn vị bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên

  1. Có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên;

  2. Có chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với chương trình khung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

  3. Giảng viên bồi dưỡng đăng kiểm viên phải có đủ các điều kiện quy định tại Thông tư này.

  Trên đây là nội dung quy định về việc bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn