Quyền và nghĩa vụ của Sở Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:20/12/2016

Em tên là Hoàng Ngọc Yến, địa chỉ mail ngocyen687****@gmail.com, em muốn hỏi: Quyền và nghĩa vụ của Sở Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Em đang là Sinh viên năm nhất trường ĐH Quốc gia Tp.HCM, em rất thích tham gia giao thông bằng xe buýt. Em đang thực hiện một đề tài nghiên cứu về xe buýt nên rất thắc mắc về vấn đề trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm em. Em xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của Sở Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh được hướng dẫn tại Điều 13 Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định 20/2014/QĐ-UBND, theo đó:

   1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xe buýt trên địa bàn Thành phố, có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung tại Điều 12 của Quy định này.

   2. Sở Giao thông vận tải có quyền:

   a) Giao nhiệm vụ kế hoạch hàng năm về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

   b) Quyết định mở tuyến mới bao gồm tuyến xe buýt được trợ giá và tuyến xe buýt không trợ giá; quyết định điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt; về số lượng xe kể cả số xe dự phòng cần cho mỗi tuyến xe buýt, về quy cách và chủng loại xe chạy trên từng tuyến; số chuyến xe hoạt động trong ngày trên từng tuyến; quyết định dừng hoạt động đối với các tuyến xe buýt không hiệu quả và không theo quy hoạch. Quyết định các tuyến xe buýt có chế độ chạy xe được quy định riêng;

   c) Quyết định danh mục, vị trí cụ thể của kết cấu hạ tầng mỗi tuyến xe buýt; quyết định chọn phối cảnh và duyệt thiết kế - dự toán mẫu biển báo, nhà chờ; phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho xe buýt hoạt động và quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật;

   d) Thực hiện quy hoạch về tổ chức đầu mối doanh nghiệp vận tải hoạt động trong lĩnh vực xe buýt; phê duyệt kế hoạch đấu thầu; phân bổ dự toán chi ngân sách đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải công cộng đô thị;

   đ) Công bố các loại ưu tiên trong lưu thông của xe buýt trên từng tuyến đường cụ thể; ban hành nội quy đi xe buýt;

   e) Thẩm tra dự toán, quyết định giao dự toán đặt hàng; Phê duyệt giá gói thầu và giá trị đặt hàng của từng tuyến xe buýt; Kiểm tra và xét duyệt quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt; Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu khai thác tuyến xe buýt.

   g) Công bố giá vé cụ thể cho từng luồng tuyến xe buýt trên cơ sở khung giá vé đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

   h) Quyết định đình chỉ khai thác tuyến xe buýt của doanh nghiệp vận tải có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định hiện hành về hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt.

   i) Giám sát chất lượng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt đối với doanh nghiệp vận tải và Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng.

   k) Thống nhất với các Sở Giao thông vận tải có liên quan trong việc công bố mở, điều chỉnh, dừng hoạt động đối với tuyến xe buýt liền kề.

   l) Quản lý Quỹ phát triển vận tải hành khách công cộng của Thành phố (nếu có).

   m) Ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát chi tiền trợ giá cho hoạt động xe buýt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải.

   n) Ban hành kiểu dáng, tiêu chuẩn và màu sơn xe buýt.

   o) Ban hành quy định về việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình theo mô hình dữ liệu được tập trung từ thiết bị giám sát hành trình về máy chủ Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động xe buýt theo quy định.

   p) Ban hành quy định về kiểm tra và đối chiếu số chuyến thực hiện để thanh quyết toán trợ giá đối với các tuyến xe buýt áp dụng hình thức giám sát hoạt động xe buýt qua thiết bị giám sát hành trình, sau khi hệ thống đã được thử nghiệm và hoàn chỉnh đưa vào sử dụng chính thức trên cơ sở thống nhất với Sở Tài chính và đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương.

   q) Phối hợp với Sở Tài chính và Sở - Ngành liên quan ban hành quy trình triển khai áp dụng thẻ thông minh thay cho vé giấy trên cơ sở đã được Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua phương án triển khai thực hiện.

   r) Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình tổ chức tuyến xe buýt.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền và nghĩa vụ của Sở Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, được quy định tại Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định 20/2014/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 13 quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố hồ chí minh được ban hành kèm theo Quyết định 20/2014/QĐ-UBND Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn