Tên môn học, mô đun đào tạo cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa

Ngày hỏi:12/05/2020

Hiện đang công tác trong ngành hàng hải. Ban biên tập cho tôi hỏi thì tên môn học, mô đun đào tạo cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tên môn học, mô đun đào tạo cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Mục I Phụ lục I Thông tư 06/2020/TT-BGTVT, có quy định:

   MH, MĐ

   Tên môn học, mô đun

   Thời gian đào tạo (giờ)

   MĐ 01

   An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường

   60

   MH 02

   Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

   30

   MĐ 03

   Luồng chạy tàu thuyền

   15

   MĐ 04

   Điều động phương tiện và thực hành điều động phương tiện

   60

   MĐ 05

   Thủy nghiệp cơ bản

   85

   MH 06

   Vận tải hàng hóa và hành khách

   15

   MĐ 07

   Bảo dưỡng phương tiện

   15

   Tổng cộng

   280

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn