Thẩm quyền trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam

Ngày hỏi:26/02/2020

Tôi là CSGT đã công tác trong ngành được 20 năm, không giữ vị trí lãnh đạo, sắp tới sẽ làm hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam. Cho hỏi nếu tôi đủ điều kiện được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam, thì kỷ niệm chương sẽ do Bộ GTVT trao tặng hay đơn vị trực tiếp trao tặng? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Thông tư 50/2019/TT-BGTVT quy định thẩm quyền trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" như sau:

   - Bộ Giao thông vận tải tổ chức trao tặng: Kỷ niệm chương cho các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng quyết định.

   - Bộ Giao thông vận tải đề nghị Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc phạm vi đơn vị quản lý của mình.

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc đơn vị quản lý.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu trong đơn vị có cá nhân đủ điều kiện được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam", thì Thủ trưởng đơn vị sẽ tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân này theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn