Thẩm quyền xác nhận hồ sơ xin việc và đăng ký xe gắn máy

Ngày hỏi:15/02/2017

Thẩm quyền xác nhận hồ sơ xin việc và đăng ký xe gắn máy. Tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai hiện nay tôi đã đăng ký tạm trú dài hạn tại thành phố: HCM, khi tôi làm hồ sơ để xin việc làm thì tôi có thể xác nhận hồ sơ cá nhân tại nơi đăng ký tạm trú được không? Vợ tôi hiện đang đứng tên chiếc xe gắn máy cùng số nhà tôi đăng ký tạm trú vậy tôi có đủ điều kiện để đứng tên đăng ký xe gắn máy tại địa chỉ tạm trú được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, về vấn đề chứng thực hồ sơ xin việc:

   Cần phải hiểu rõ, việc bạn chứng thực hồ sơ xin việc tại Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường là chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch đúng là chữ ký của mình để xin việc hay cần xin xác nhận của địa phương về các thông tin liên quan đến nhân thân trong hồ sơ xin việc.

   Đối với vấn đề xin chứng thực chữ ký, Khoản 3 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định về chứng thực chữ ký như sau:

   “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

   Căn cứ Khoản 1 Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực như sau:

   1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

   c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

   d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

   Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

   2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

   c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   b) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

   đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

   e) Chứng thực di chúc;

   g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

   h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

   Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Như vậy, trong trường hợp bạn cần chứng thực chữ ký trong hồ sơ xin việc đúng là chữ ký của bạn thì bạn có thể đến Uỷ ban nhân dân xã/phường nơi đang tạm trú để yêu cầu chứng thực.

   Thứ hai, về vấn đề đăng ký xe máy tại nơi đăng ký tạm trú:

   Căn cứ Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe quy định về giấy tờ của chủ xe như sau:

   Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau:

   a) Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.

   b) Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng).

   Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

   c) Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.

   Như vậy, khi đăng ký xe thì chủ xe phải xuất trình chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu và hồ sơ đăng ký phải khai theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Do đó, nếu như bạn đăng ký tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng hộ khẩu thường trú ở Đồng Nai thì phải đăng ký xe theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền xác nhận hồ sơ xin việc và đăng ký xe gắn máy. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 23/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn