Thẩm quyền xử lý vi phạm đối với thành viên Ban coi thi, chấm thi cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên

Ngày hỏi:01/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì thẩm quyền xử lý vi phạm đối với thành viên Ban coi thi, chấm thi cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì Thẩm quyền xử lý vi phạm đối với thành viên Ban coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra như sau:

   1. Chủ tịch Hội đồng thi, kiểm tra đình chỉ thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra đối với thành viên Ban coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 25 của Thông tư này và báo cáo, kiến nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xử lý sau khi kết thúc kỳ thi, kiểm tra.

   2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện xử lý vi phạm đối với thành viên Ban coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi, kiểm tra theo quy định tại Điều 25 của Thông tư này.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm đối với thành viên Ban coi thi, chấm thi cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn