Thành phần lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở ngành Giao thông vận tải

Ngày hỏi:13/04/2018

Các đơn vị có tư cách pháp nhân phải thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giao thông vận tải, thành phần gồm những ai? Xin chào Ban biên tập, tôi tên Ngọc Sen. Theo thông tin tôi được biết, thì vừa qua Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải. Tôi đang có thắc mắc liên quan đến vấn đề này cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì các đơn vị có tư cách pháp nhân phải thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giao thông vận tải, thành phần gồm những ai? Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở hoạt động theo Quy chế do ai ban hành? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

0123****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành phần lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở ngành Giao thông vận tải
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 24 Thông tư 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018, nội dung này được quy định như sau:

   1. Các đơn vị có tư cách pháp nhân phải thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, thành Phần gồm:

   a) Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng đơn vị;

   b) Phó Chủ tịch thường trực là người đứng đầu tổ chức, tham mưu giúp việc Thủ trưởng đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng; các Phó Chủ tịch khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định;

   c) Các Ủy viên là đại diện cấp ủy, tổ chức đoàn thể và thủ trưởng một số đơn vị khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

   2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở hoạt động theo Quy chế do Thủ trưởng đơn vị ban hành, thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn về công tác thi đua, khen thưởng; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số; trường hợp ý kiến các thành viên Hội đồng ngang nhau thì lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

   Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời một số đại biểu có liên quan tham dự các cuộc họp; các đại biểu mời dự họp được phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thành phần lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở ngành Giao thông vận tải. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2018/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn