Thanh tra GTVT có thẻ sát hạch viên được tham gia sát hạch cấp GPLX

Ngày hỏi:19/01/2009

Ông Nguyễn Văn Nam (tỉnh Tuyên Quang) hỏi: Thanh tra GTVT có được tham gia tổ sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Sở GTVT thành lập không? Nếu được tham gia, khi họ vi phạm quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe thì đơn vị nào xử lý?

  Nội dung này được Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 31 Thông tư số 07/2009/ TT-BGTVT ngày 16/09/2009 của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định như sau: Thành viên của tổ sát hạch gồm tổ trưởng và các sát hạch viên là công chức, viên chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT hoặc của cơ sở đào tạo lái xe.

   Theo quy định tại Điều 30 của Luật Thanh tra (năm 2004) thì Thanh tra viên là công chức nhà nước, được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra.

   Vì vậy, các thanh tra viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định, thuộc quyền quản lý của Sở GTVT được cử đi tập huấn sát hạch viên là đúng thành phần, đối tượng theo quy định của Bộ GTVT. Khi đã có thẻ sát hạch viên, các thanh tra viên được Sở cử tham gia các tổ sát hạch lái xe là đúng quy định.

   Về hình thức xử lý vi phạm của sát hạch viên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các công chức là thanh tra viên giao thông thuộc quyền quản lý của Sở GTVT có thẻ sát hạch viên khi được phân công tham gia tổ sát hạch thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 16/09/2009 của Bộ GTVT.

   Khi họ vi phạm trong công tác sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý từ hình thức khiển trách, cảnh cáo và bị thu hồi thẻ sát hạch viên đến hình thức hạ ngạch, bậc lương và chuyển công tác khác hoặc bị buộc thôi việc theo quy định tại Điều 29, Điều 30 Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng GTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; theo quy định tại Khoản 5 Điều 39 của Quyết định này thì Giám đốc Sở GTVT quyết định xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch hội đồng kỳ sát hạch, Tổ trưởng tổ sát hạch, sát hạch viên, cán bộ nhân viên khác thuộc quyền quản lý.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn