Thi công phần thân tàu, trang thiết bị cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển mới nhất?

Ngày hỏi:17/10/2019

Cho mình hỏi: Thi công phần thân tàu, trang thiết bị cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển từ ngày 31/3/2020 gồm những vấn đề gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT về Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển (Có hiệu lực từ 31/03/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   2.1.2 Yêu cầu về năng lực thi công

   2.1.2.1 Thi công phần thân tàu, trang thiết bị

   (1) Phương tiện phóng dạng (sàn hoặc máy tính) để triển khai đóng mới, hoán cải tàu biển theo thiết kế phù hợp với quy trình công nghệ, kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công.

   (2) Thiết bị làm sạch bề mặt và sơn bảo vệ vỏ tàu và kết cấu thân tàu phù hợp với kích cỡ, kiểu loại tàu mà cơ sở thi công.

   (3) Đối với cơ sở đóng mới, hoán cải tàu biển bằng vật liệu kim loại và vật liệu khác có liên kết bằng phương pháp hàn, quy trình hàn được duyệt phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu của tổ chức đăng kiểm tàu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn