Thời gian của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa được quy định ra sao?

Ngày hỏi:12/05/2020

Liên quan đến quy định của pháp luật về việc học để cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời gian của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian của khóa học cấp chứng chỉ thủy thủ lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Mục I Phụ lục I Thông tư 06/2020/TT-BGTVT, có quy định:

   Thời gian của khóa học: 295 giờ, bao gồm:

   - Thời gian các hoạt động chung: không.

   - Thời gian học tập: 295 giờ, trong đó:

   + Thời gian thực học: 280 giờ.

   + Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 15 giờ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn