Thời hạn giấy phép vận chuyển hóa chất ăn mòn nhóm 8?

Ngày hỏi:10/05/2017

Thời hạn giấy phép vận chuyển hóa chất ăn mòn nhóm 8? Xin chào Ban Biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Quang Thắng, cư trú tại Đồng Nai. Tôi có câu hỏi nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi là Giấy phép vận chuyển hóa chất nhóm 8 có thời hạn trong bao lâu? Xin cảm ơn! Quang Thắng – Khu Công nghiệp Biên Hòa – Đồng Nai

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn Giấy phép vận chuyển hóa chất này được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2016/TT-BKHCN như sau:
   2. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
   Thời hạn hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm được cấp tương ứng với từng loại hình vận chuyển:
   a) Vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa:
   - Giấy phép vận chuyển được cấp theo thời kỳ vận chuyển hoặc cấp theo lô hàng cần vận chuyển;
   - Đối với Giấy phép vận chuyển cấp theo thời kỳ vận chuyển: thời hạn hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm không quá 12 tháng, kể từ ngày cấp nhưng không được vượt quá thời hạn hiệu lực còn lại của một trong các thành phần hồ sơ quy định tại các Điểm b, d, đ, e, g, k, l Khoản 1 Điều 4 Thông tư này;
   - Đối với Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm được cấp theo từng lô hàng cần vận chuyển: thời hạn vận chuyển lô hàng không được vượt quá thời hạn hiệu lực còn lại của một trong các thành phần hồ sơ quy định tại các Điểm b, d, đ, e, g, k, l Khoản 1 Điều 4 Thông tư này. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm này sẽ hết hiệu lực ngay sau thời Điểm kết thúc việc vận chuyển;
   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập thư ký luật, để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Thông tư 09/2016/TT-BKHCN.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn