Thông báo mất mát, hư hỏng hành lý khi vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển

Ngày hỏi:02/02/2017

Thông báo mất mát, hư hỏng hành lý khi vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển được quy định như thế nào? Tôi đang làm việc tại một đơn vị lữ hành nội địa. Tôi rất quan tâm tới các quy định về Vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển. Tôi được biết trong năm 2017 thì Bộ luật hàng hải mới sẽ bắt đầu có hiệu lực nên rất mong các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật có thể giải đáp giùm tôi thắc mắc nêu trên. Tôi cảm ơn rất nhiều! Hoàng Quang Huy, SĐT: 01633***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông báo mất mát, hư hỏng hành lý khi vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển được hướng dẫn tại Điều 213 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017), theo đó:

   Điều 213. Thông báo mất mát, hư hỏng hành lý

   1. Hành khách phải thông báo bằng văn bản cho người vận chuyển hoặc đại lý của người vận chuyển về mất mát, hư hỏng hành lý trong trường hợp sau đây:

   a) Hư hỏng rõ ràng đối với hành lý xách tay phải được báo trước hoặc khi hành khách rời tàu;

   b) Hư hỏng rõ ràng đối với hành lý khác không phải là hành lý xách tay phải được báo trước hoặc vào thời điểm trả hành lý;

   c) Mất mát, hư hỏng đối với hành lý mà không thể phát hiện từ bên ngoài phải được báo trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày hành khách rời tàu hoặc hành lý lẽ ra được trả.

   2. Trường hợp hành khách không thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này thì hành lý được coi là đã giao nhận nguyên vẹn, trừ trường hợp có sự chứng minh ngược lại.

   3. Hành khách không phải thông báo bằng văn bản nếu hành lý khi nhận đã có sự kiểm tra hoặc giám định chung của người vận chuyển và hành khách.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thông báo mất mát, hư hỏng hành lý khi vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển, được quy định tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn