Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu đường bộ được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/03/2020

Liên quan đến quy định về Quy chuẩn báo hiệu đường bộ theo quy định mới. Ban biên tập cho hỏi: Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu đường bộ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT (có hiệu lực từ 01/07/2020) về Báo hiệu đường bộ, có quy định:

   - Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau cùng ở một khu vực, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:

   + Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

   + Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;

   + Hiệu lệnh của biển báo hiệu;

   + Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

   - Khi ở một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu có tính chất tạm thời. Biển có tính chất tạm thời là biển sử dụng mang tính tình huống nhằm tổ chức điều khiển giao thông có tính chất ngắn hạn như trong các sự kiện, sự cố giao thông hay sử dụng trong quá trình thi công hoặc sửa chữa đường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn