Thủ tục cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không được tiến hành ra sao?

Ngày hỏi:24/06/2017

Thủ tục cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là học viên đang theo học khóa đào tạo nghề quan trắc khí tượng hàng không trình độ sơ cấp của Học viện hàng không Việt Nam. Em được biết, sau khi tốt nghiệp, bên cạnh chứng chỉ chuyên môn, nhân viên hàng không còn phải có giấy phép trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không gồm những bước nào? Nội dung này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ từ Ban biên tập. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!

Phan Lê Hoàng Anh (ạnh***@gmail.com)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không được quy định tại Điều 8 Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không, hướng dẫn bởi Khoản 6 và Khoản 7 Mục I Phần B Hướng dẫn 899/HD-CHK năm 2013. Theo đó:

   1. Người đề nghị cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

   a) Đơn đề nghị cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (đối với người đề nghị là cá nhân không thuộc tổ chức). Đơn đề nghị cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục Ia kèm theo danh sách đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không theo mẫu quy định tại Phụ lục Ib ban hành kèm theo Thông tư này (đối với người đề nghị là tổ chức);

   b) Bản sao chứng chỉ chuyên môn phù hợp;

   c) 02 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm, chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân;

   d) Văn bản chứng nhận kết quả huấn luyện năng định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này;

   đ) Các tài liệu khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác về chuyên ngành về hàng không.

   2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không cho những người đáp ứng đủ điều kiện.

   3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đến, Cục Hàng không Việt Nam phải thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu người đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối kiểm tra, sát hạch và cấp giấy phép nhân viên hàng không, Cục Hàng không Việt Nam thông báo cho người đề nghị, nêu rõ lý do.

   Liên quan đến nội dung này, Ban biên tập xin cung cấp thêm cho bạn một số thông tin như sau:

   Theo quy định pháp luật hiện hành, để được cấp giấy phép nhân viên hàng không, người đề nghị cấp phải đáp ứng các điều kiện sau:

   - Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Thông tư 61/2011/TT-BGTVT;

   - Tham dự và đạt kết quả của kỳ kiểm tra năng định chuyên môn phù hợp của Cục Hàng không Việt Nam;

   - Đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về hàng không.

   Về thời hạn và giá trị hiệu lực của giấy phép, thời hạn hiệu lực của giấy phép nhân viên hàng không là 07 năm, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác về chuyên ngành hàng không có quy định khác thì áp dụng theo quy định tại các văn bản đó. Riêng đối với chức danh nhân viên hàng không yêu cầu năng định có thời hạn hiệu lực, giấy phép chỉ có giá trị hiệu lực khi năng định còn hiệu lực.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 61/2011/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn