Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác sử dụng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/12/2017

Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác sử dụng được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Nguyễn Anh công tác viên của báo Pháp luật Đời sống, để phục vụ cho đề tài sắp tới tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác sử dụng được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác sử dụng được quy định tại Tiết 3.1.2 Tiểu mục 3.1 Mục 3 Thông tư 49/2012/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   3.1.2.1. Thủ tục công bố lần đầu

   a) Sau khi hoàn thành việc xây dựng, đơn vị khai thác bến xe khách nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi bến xe khách được xây dựng (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính);

   b) Hồ sơ đề nghị công bố gồm:

   - Giấy đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.

   - Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền.

   - Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật bến xe khách.

   - Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

   - Biên bản nghiệm thu xây dựng.

   - Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.

   - Giấy phép kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách.

   - Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành.

   c) Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố:

   - Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật theo Quy chuẩn này mà đơn vị khai thác bến xe khách đề nghị thì các tiêu chí không đạt yêu cầu phải được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và được thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe khách.

   - Sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe khách đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 3. Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác có giá trị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký.

   3.1.2.2. Thủ tục công bố lại:

   a) Đơn vị khai thác bến xe khách phải làm hồ sơ và nộp cho Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có bến xe khách để đề nghị công bố, xếp loại lại bến xe khách trong các trường hợp:

   - Sau khi cải tạo cơ sở vật chất dẫn đến thay đổi các tiêu chí làm ảnh hưởng đến các điều kiện phân loại bến xe khách;

   - Trước khi hết hạn được phép khai thác 60 ngày theo thời hạn quy định tại quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

   b) Hồ sơ đề nghị công bố lại gồm:

   - Giấy đề nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.

   - Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng, cải tạo bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

   - Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

   - Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

   - Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước).

   c) Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố lại được thực hiện như quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố lần đầu.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác sử dụng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 49/2012/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn