Thuyền viên có GCN khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất được điều khiển các phương tiện thủy địa nào?

Ngày hỏi:07/11/2019

Theo quy định mới thuyền viên có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất được điều khiển các phương tiện thủy địa nào? Và có được làm máy trưởng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4, 7 Điều 14 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định như sau:

   - Thuyền viên có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất được đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của các loại phương tiện.

   - Thuyền viên có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng nhất được đảm nhiệm chức danh máy trưởng của các loại phương tiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thuyền trưởng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn