Trách nhiệm cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Ngày hỏi:18/04/2018

Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm gì? Xin chào Quý ban biên tập, tôi tên Kim Nhung, hiện đang tìm hiểu về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Tôi có vấn đề thắc mắc, nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm gì? Có những loại chi phí nào liên quan đến việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm lập dự toán đối với các khoản chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

   - Chi phí kiểm kê, đo vẽ;

   - Chi phí di dời, phá dỡ, hủy bỏ;

   - Chi phí định giá và thẩm định giá;

   - Chi phí tổ chức bán;

   - Chi phí hợp lý khác có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Trách nhiệm cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tìm hiểu tại Nghị định 46/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn