Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong xây dựng biểu đồ chạy tàu

Ngày hỏi:28/05/2018

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong xây dựng biểu đồ chạy tàu được quy định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Minh Luân là sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa. Theo thông tin tôi được biết thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có ban hành Thông tư về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt. Tôi có tìm hiểu vấn đề nhưng vẫn chưa hiểu lắm, nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong xây dựng biểu đồ chạy tàu được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong xây dựng biểu đồ chạy tàu được quy định như sau:

   1. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, công bố, Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu, Điều hành giao thông vận tải đường sắt, xây dựng phương án giá, phương án Điều chỉnh giá dịch vụ Điều hành giao thông vận tải đường sắt trên đường sắt quốc gia quy định tại Thông tư này; cung cấp các số liệu liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng biểu đồ chạy tàu như: Trọng lượng đoàn tàu, công lệnh sức kéo; thời gian tác nghiệp kỹ thuật, hành khách, hàng hóa ở các ga; nhu cầu vận chuyển và tổ chức chạy tàu của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt cho Cục Đường sắt Việt Nam.

   2. Chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý thực hiện các quy định liên quan tại Thông tư này.

   3. Phối hợp với chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia trong việc Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và chạy thêm tàu quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư này khi tai nạn, sự cố giao thông đường sắt xảy ra trên đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia, khi có yêu cầu.

   4. Định kỳ ngày 20 tháng 12 hàng năm, tổng hợp báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam các nội dung sau:

   a) Công tác xây dựng, công bố, Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và kết quả thực hiện trong năm;

   b) Kế hoạch, biện pháp thực hiện trong năm tới;

   c) Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này và các kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

   5. Thực hiện các yêu cầu của Cục Đường sắt Việt Nam trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, công bố, Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu Điều hành giao thông vận tải đường sắt; xây dựng phương án, Điều chỉnh giá dịch vụ Điều hành giao thông vận tải đường sắt quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong xây dựng biểu đồ chạy tàu. Để có thể hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Thông tư 24/2018/TT-BGTVT. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn