Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt

Ngày hỏi:21/02/2020

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới về kinh doanh vận tải thì khi hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt thì người kinh doanh vận tải phải bồi thường thế nào? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 10 Nghị định 10/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/04/2020) quy định trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt như sau:

   - Việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển hoặc theo thỏa thuận giữa người kinh doanh vận tải và người thuê vận tải.

   - Trường hợp không thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thực hiện theo phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài.

   => Như vậy, việc bồi thường khi hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt sẽ căn cứ vào hợp đồng hoặc thỏa thuận hai bên. Trường hợp không giải quyết được thì yêu cầu tòa án hoặc trọng tài quyết định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn