Trách nhiệm của UBND các tỉnh và sở ban ngành có liên quan về việc quản lý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách

Ngày hỏi:11/12/2017

Trách nhiệm của UBND các tỉnh và sở ban ngành có liên quan về việc quản lý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách được quy định như thế nào? Xin chào Qúy ban biên tập, tôi là Hoàng Tuấn hiện đang là công chức đang làm việc tại Quận Từ Liêm, Tp Hà Nội, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi, cụ thể thắc mắc là trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc quản lý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của UBND các tỉnh và sở ban ngành có liên quan về việc quản lý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của UBND các tỉnh và sở ban ngành có liên quan về việc quản lý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách được quy định tại Tiết 3.2.2 và 3.2.3 Tiểu mục 3.2 Mục 3 Thông tư 49/2012/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   3.2.2. Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

   a) Phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn địa phương. Trước khi quyết định phê duyệt Quy hoạch hoặc điều chỉnh Quy hoạch phải có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải;

   b) Xác định và quản lý quỹ đất dành cho dự án xây dựng bến xe khách theo quy hoạch đã được phê duyệt;

   c) Thống nhất tổ chức và quản lý bến xe khách phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải và yêu cầu đặc thù của địa phương.

   3.2.3. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   a) Xây dựng Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   b) Thực hiện công bố và công bố lại việc đưa bến xe khách trên địa bàn địa phương vào khai thác. Văn bản công bố được đồng thời gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phối hợp quản lý;

   c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động của các bến xe khách trên địa bàn địa phương;

   d) Chỉ đạo các bến xe khách trên địa bàn thực hiện áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách và kết nối theo lộ trình quy định;

   đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị khai thác bến xe khách trên địa bàn địa phương.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của UBND các tỉnh và sở ban ngành có liên quan về việc quản lý quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 49/2012/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn